365KB: מוח הגבר - מדריך כיס לאישה

365KB: מוח הגבר - מדריך כיס לאישה

שם המחבר: בן אדם
מוציא לאור: שונים
סיווג: ספרי מבוגרים / ספרי עיון
מחיר: $30.00
אודות
קבוצה מחתרתית של נשים חטפה תינוק זכר בן שנה ממיטתו. במשך ארבעים שנה הן גידלו אותו בחשאי ואימנו אותו לשמש עבורן
סוכן כפול בקרב המין הגברי.
כעת, לאחר שחשף בפניהן את כל הסודות, הן איגדו את הכול במדריך הזה והחלו להפיץ אותו לכל הנשים בעולם, למעו יראו וייראו.
זהו סיפורו.
סיפורו של המוח הגברי.
וכמה מילים גם לקוראים הגבריים...
זה ממש לא "מדריך מוחי" רק לנשים.
כל גבר שיחזיק במדריך הזה יוכל, אולי לראשונה בחייו, להפסיק לתרץ ולהתחיל להיות מה שהוא באמת: חיה פרימיטיבית עם דבר
אחד בראש.
ואם האישה שלך לא מבינה אותך, תן לה פשוט לקרוא את הפרק הרלוונטי במדריך.
ככה לפחות תוכל בינתיים לצפות בטלוויזיה בשקט...