שירת הנוער

שירת הנוער

שם המחבר: נתן שחר
מוציא לאור: יד יצחק בן צבי
סיווג: ספרי מבוגרים / ספרי עיון
מחיר: $50.00
אודות
שירת היחד התנועתית היא אחד המאפיינים המרכזיים והבולטים ביותר של כל תנועות הנוער בארץ. על אף העובדה שתנועות הנוער היו עד היום נושא למאות מחקרים ומאמרים בהיבטים שונים ומגוונים, טרם נחקרה שירה זו, שירת הנוער הקרויה בפי כל 'שירה בציבור'.

הספר עוסק בתחום זה והוא מהווה סיכום למחקר מקיף אודות השירה בציבור בתנועות הנוער השונות, תוך בחינת מהותה, התפתחותה, ייחודה, מטרותיה, אופייה, צורתה ודרכי התנהלותה במהלך השנים.

כאחד עשר אלף שירים נאספו ולוקטו במהלך המחקר, וכל אחד מהם מוין, מודר, קוטלג וסווג בהתאם לתוכנו, לתכונותיו ולתפקודו. כל השירים הושרו בסניפי התנועות, בקנים, במחנות הקיץ ובהשתלמויות, בקומזיצים, במסעות, בטיולים ובעוד אין ספור פעילויות תנועתיות.

אף שספר זה אינו שירון, ניתן למצוא בו את תמצית רפרטואר 'שירי תנועות הנוער', לרבות תווים ומידע נוסף.בספר מתוארת שירת הנוער התנועתית על הנושאים המיוחדים לה ובהם: 'שירי מולדת', 'שירי מעמד', 'השירים הרוסיים', 'שירי מחנה', 'שירי משאית' ועוד, המשקפים את האידיאולוגיה החלוצית-ציונית כמו גם את ההווי ואת רוח הנעורים